Uvodna stranka Aktualne podujatia Archiv Kontakt BG

 

Program JÚN a JÚL 2017 

 

Ikona v nás – Výstava ikonopisca a reštaurátora Krasimira Kostadinova

pokračuje do 23. júna 2017, BKI Jesenského 7, Bratislava

Výstava autorských ikon a kópií z bulharskej zeme Ikona v nás popredného bulharského ikonopisca a reštaurátora Krasimira Kostadinova. Mal samostatné výstavy a múzejných kópií v Prahe, Mainzi, Viedni, Berlíne, Štrasburgu, Varne a Sofii. Na výstave v Bulharskom kultúrnom inštitúte v Bratislave sú po prvýkrát prezentované originálne ikony umelca ako napríklad ikona sv. Sedmopočetníkov, ikona sv. Cyrila a Metoda, a špeciálne aj ikona sv. Gorazda, o ktorom je známe, že pochádza z veľkomoravskej zeme a na ktorého je slovenský národ výnimočne hrdý.


Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti Dňa Christa Boteva a tých, ktorí položili svoje životy za slobodu a nezávislosť Bulharska

2. júna 2017 o 10:30 hod., Pomník Bulharských občanov padlých v Slovenskom národnom povstaní, Vajanského nábrežie č. 5, Bratislava

Pred pomníkom sa aj v tomto roku tradične stretnú predstavitelia diplomatických misií na Slovensku, prominentní predstavitelia slovenskej štátnej správy, krajskí predsedovia, primátori miest a starostovia obcí, ako aj Bulhari a Slováci, ktorí žijú a pracujú v Bratislave. Prítomní sa poklonia pamiatke padlých a J. E. pani Jordanka Čobanova, mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Bulharskej republiky na Slovensku, prednesie slávnostný príhovor na počesť padlých hrdinov. Žiaci Bulharskej školy Christa Boteva v Bratislave predstavia umelecké pásmo zostavené z veršov venovaných padlým v boji za slobodu.


Kaviareň jazykov – EUNIC

7. júna 2017, v čase od 17:30 do 19:00 hod., KC Dunaj, Nedbalova č. 3, 4. posch., Bratislava

Kaviareň jazykov sa koná každú prvú stredu v mesiaci v KC Dunaj. Ide o stretnutie a rozhovory tých, ktorí prejavujú záujem o cudzie jazyky. V príjemnom prostredí klubu účastníci komunikujú s predstaviteľmi cudzích kultúrnych inštitútov v Bratislave v bulharčine alebo v iných cudzích jazykoch, pričom si týmto spôsobom precvičujú svoje jazykové a komunikačné schopnosti.


22. medzinárodný festival Socha a objekt

29. júna 2017 o 18.00 hod., Galéria mesta Bratislavy, Mirbachov Palác, Františkánske nám. č. 11, Bratislava - Staré Mesto

Letný medzinárodný festival Socha a objekt, ktorý sa koná pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky, si svoje miesto v kultúrnom živote Bratislavy upevnil tým, že ponúka tvorbu umelcov z celého sveta. Umelecké diela sa dajú pozrieť v rôznych galériách v Bratislave. Tento rok budú mať rezidenti a návštevníci Bratislavy možnosť oboznámiť sa s dielami umelcov z Rakúska, Bulharska, Poľska, Maďarska, Českej republiky, Francúzska, Nemecka, Slovenska atď.

Plávajúce móla /Floating piers/ - výstava fotografií Kalina Ivanova

Most ku Christovi - premietanie dokumentárneho filmu Bulharskej štátnej televízie autorky Evgenie Atanasovej

Výstava 30 panelov mladého fotografa bulharského pôvodu, ktorý žije v USA, prezentuje najnovší projekt a osobnosť svetoznámeho bulharského konceptuálneho umelca Christa Javaševa. Po vernisáži sa bude premietať dokumentárny film Most ku Christovi Bulharskej štátnej televízie, ktorého autormi sú: Evgenia Atanasova-Teneva (scenár), Ľubomir Penčev (réžia), Neďalko Danov (kamera). Film je o unikátnom projekte Christa Javaševa, o jeho tíme bulharských potápačov a o estetických, prírodných i technických výzvach, s ktorými sa stretli tvorcovia projektu.120 rokov Národnej akadémie výtvarných umení v Sofii – Kolektívna výstava

30. júna 2017 o 16.00 hod., BKI, Jesenského 7, Bratislava

Národná akadémia výtvarných umení v Sofii oslavuje v tomto roku 120 rokov od svojho založenia a spolu s ňou aj Katedra sochárstva, kde sa vyučuje jeden z prvých a zároveň najstarších odborov na škole. Vo výstavných priestoroch Bulharského kultúrneho inštitútu, ako súčasť festivalu Socha a objekt, budú prezentované vybrané diela študentov, doktorandov a pedagógov sochárstva. Výstava je pokračovaním iniciatívy pre otvorenie rad výstav predstavujúcich tvorbu umelcov z rôznych odborov VŠVU v Bulharskej republike a Bratislave.


Bulharský ľudový spevácky a tanečný súbor z Plevenského kraja – Folklórny koncert

2. júla 2017 o 16:00 hod., Kultúrne centrum Fontána, Ožvoldíkova ul., Bratislava - Dúbravka

Z iniciatívy Krajského spolku dôchodcov z Plevenu, ktorý bol založený ešte v roku 2004, v Bratislave hosťujú spevácke súbory z bulharských miest Ugărčin a Mizia, ako aj tanečný súbor Gotinite z mesta Pordim. Scénu kultúrneho centra sa zmocnia bulharské ľudové kroje, hudba, piesne a tance zo severného Bulharska. Podujatie je venované 5. júlu, teda Dňu svätých apoštolov sv. Cyrila a Metoda. Tento deň je štátnym sviatkom pre všetkých Slovákov.


Bulharská grafika a maľba – Výstava troch umelcov: Ľudmil Georgiev (grafika), Dejan Vălkov a Dimităr Petrov (olejomaľba)

6. júla 2017 o 16:00 hod., Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici Lazovná 9, Banská Bystrica

Výstava do Bratislavy prichádza z Viedne a je výsledkom projektu galérie Sredec Ministerstva kultúry Bulharskej republiky. Vyznačuje sa netradičným výberom diel umelcov, ktorí na prvý pohľad majú nezlučiteľné štýly a techniky, avšak na úrovni inteligenčnej i emocionálnej vytvárajú harmóniu. Traja autori vybrali tvorby, ktoré doteraz neboli nikdy vystavované, a týmto netradičným spôsobom reprezentujú bulharskú školu výtvarných umení v jej rozmanitosti a majstrovskom prejave.

Ľudmil Georgiev je grafikom a experimentátorom voľného ducha, má cit pre humor a kreatívny potenciál.

Dejan Vălkov je v rámci tohto tria predstaviteľom klasického štýlu. Jeho olejomaľby sú ťažko napodobiteľnou zmesou abstraktného a figurálneho štýlu, jeho obrazy dokážu vyrozprávať celý príbeh a zároveň zachytiť aj letmý okamih.

Dimităr Petrov je ten, ktorý do prezentovanej výstavy vnáša rovnováhu. Jeho jemné abstraktné plátna sú pozoruhodnou emanáciou radosti z bytia. Autorove zvolanie Dolce far niente („sladké ničnerobenie“) vyjadrené miešaním vybraných olejových a akrilových farieb nás prenáša do sveta čistej vďačnosti k životu.