Uvodna stranka Aktualne podujatia Archiv Kontakt BG

 

Program MÁJ 2017 

 

Večná krása Paláca Balčik – autorská výstava Paláca v Balčiku

do 12. mája 2017, BKI Jesenského 7, Bratislava

Dokumentárna výstava o perle Bulharského Čiernomoria, o Paláci Balčik, ktorý je zaradený do Zoznamu národných kultúrnych pamiatok Bulharskej republiky v kategórii Pamiatky s významnou architektonickou a parkovou úpravou.


Kaviareň jazykov – EUNIC

3. máj 2017, 17:30-19:00 hod., KC Dunaj, Nedbalova 3, 4. poschodie, Bratislava

Kaviareň jazykov sa koná každú prvú stredu v mesiaci v KC Dunaj. Ide o stretnutie a rozhovory tých, ktorí prejavujú záujem o cudzie jazyky. V príjemnom prostredí klubu účastníci komunikujú s predstaviteľmi cudzích kultúrnych inštitútov v Bratislave v bulharčine alebo v inom cudzom jazyku, pričom si týmto spôsobom precvičujú svoje jazykové a komunikačné schopnosti.


Deň Európy

9. máj 2017, 10:00-22:00 hod., Hlavné námestie, Bratislava

Deň Európy je venovaný mieru a jednote v Európe. V svojom prejave v Paríži v roku 1950 sa pán Robert Schuman (vtedajší francúzsky minister zahraničných vecí) podelil o svoju myšlienku o novej forme politickej spolupráci, ktorá by vojnu v Európe urobila nemysliteľnou. Návrh Schumana sa pokladá za začiatok toho, čo my dnes nazývame Európsku úniu (EÚ).

Delegácie EÚ v rôznych štátoch, spoločne s veľvyslanectvami a kultúrnymi inštitúciami členských štátov, organizujú množstvo kultúrnych podujatí ako napríklad lekcie, súťaže, filmové festivaly, koncerty a slávnosti, ktoré každý rok navštevujú tisícky ľudí. Na Hlavnom námestí v Bratislave bude každá krajina rozdávať svoje reklamné materiály. Cieľom podujatia je, aby sa ukázalo to najlepšie, čo charakterizuje EÚ ako hospodársky, sociálny a duchovný priestor.Koncert Jarné pastorály

10. máj 2017 o 17:30 hod., BKI, Jesenského 7, Bratislava

Koncert žiakov Umeleckej školy na Exnárovej ulici v rámci projektu Štúdio mladých talentov.

Mladí interpreti budú spievať a hrať diela bulharských, slovenských a zahraničných skladateľov.

Štúdio mladých talentov bolo založené Bulharským kultúrnym inštitútom v spolupráci s vedením hudobných škôl ešte začiatkom roku 2011. Už šiesty rok sa napĺňa cieľ projektu, ktorý je naučiť slovenských žiakov interpretovať diela bulharských autorov.


Ivan Šišmanov – hlásateľ paneurópskej myšlienky – otvorenie dokumentárnej výstavy fotografií, prednáška a premietanie filmu venované Dňu Európy a 10. výročiu vstupu Bulharskej republiky do Európskej únie

11. máj 2017 o 15:00 hod., Univerzitná knižnica, Ventúrska 11, Bratislava

Výstava Bulharsko v Európe je financovaná Štátnym kultúrnym inštitútom Ministerstva zahraničných vecí Bulharskej republiky. Jej autorkou je doc. Rumiana Koneva z Inštitútu pre historické výskumy. V súčasnosti je riaditeľkou Bulharského kultúrneho inštitútu Haus Wittgenstein vo Viedni. Doc. Koneva bude mať sprievodnú prednášku o živote a diele prof. Šišmanova. Spolu s Bojkom Vasilevom je aj autorkou filmu Bulharskej štátnej televízie Na začiatku, ktorý bude premietnutý v rámci tohto večera. Je venovaný významnému bulharskému vedcovi, literárnemu historikovi, etnológovi, kultúrnemu činiteľovi a politikovi, hlásateľovi vízie, že budúcnosť európskych národov spočíva v zjednotení ich úsilí o dosiahnutie spoločného mieru a blahobytu. V zahraničí bola výstava spolu s filmom predstavená v Jene, Štrasburgu, Freiburgu, Berlíne, Viedni a inde.


Šieste stretnutie bulharskej komunity a jej priateľov na Slovensku pri príležitosti Sviatku bulharskej osvety, kultúry a slovanského písomníctva, ktorý sa oslavuje 24. mája

13. máj 2017 o 10:00 hod., Kostol svätého Kríža a Kultúrny dom v Devíne, Bratislava - Devín

Pri príležitosti Sviatku bulharskej osvety, kultúry a slovanského písomníctva sa tradične uskutoční stretnutie bulharskej komunity a jej priateľov na Slovensku. V rámci kultúrneho programu vystúpia žiaci Bulharskej základnej školy a gymnázia Christa Boteva v Bratislave a bude otvorená výstava bulharských ikon ikonografa a reštaurátora Krasimira Kostadinova. Prítomní položia vence pred sochou svätých bratov Cyrila a Metoda na nádvorí kostola sv. Kríža na Devíne.

Tento krásny deň bude o 13:00 hod. pokračovať v reštaurácii Tanker club (3. pontón od Nového mostu smerom k River Parku), kde si všetci spolu zatančíme v rytme bulharských tancov. Pre dobrú náladu sa postará víťazka konkurzu Eurovízie Elitsa Todorova spolu s dvojičkami Martin a Kristian s ich tradičnými bulharskými bubnami. Všetci sa tešíme na stretnutie s vami.


Ikona v nás - výstava ikonopisca a reštaurátora Krasimira Kostadinova venovaná Sviatku bulharskej osvety, kultúry a slovanského písomníctva, ktorý sa oslavuje 24. mája

16. máj 2017 o 17:30 hod., BKI, Jesenského 7, Bratislava

Výstava autorských ikon a kópií starých ikon zo stredovekej bulharskej ríše. Takýmto spôsobom si Bulharský kultúrny inštitút, spoločne s bulharskou a slovenskou komunitou, pripomína duchovné a historické dedičstvo bulharského národa a jeho civilizačný význam v kultúrnom vývoji slovanských národov.

Ikona v nás je výstavou popredného ikonopisca a reštaurátora Krasimira Kostadinova. Ukončil odbor Reštaurácia a konzervácia na Národnej akadémii výtvarných umení Nikolaja Pavloviča v Sofii. Mal samostatné výstavy autorských ikon a múzejných kópií v Prahe, Mainzi, Viedni, Berlíne, Štrasburgu, Varne a Sofii. Je jedným z reštaurátorov najstaršej a najdrahšej bulharskej ikony, teda ikonu svätého Teodora zo starobylého panovníckeho sídla v Preslave, ako aj keramického ikonostasu z času cára Simeona, ktorý je jediným ikonostasom svojho druhu na svete. Na výstave budú po prvýkrát prezentované aj autorské ikony Kostadinova ako ikona sv. Sedmopočetníkov, ikona sv. Cyrila a Metoda, a špeciálne aj ikona sv. Gorazda, o ktorom je známe, že pochádza z veľkomoravskej zeme, a na ktorom je slovenský národ výnimočne hrdý.


Klavírny koncert Dimča Veličkova venovaný Sviatku bulharskej osvety, kultúry a slovanského písomníctva, ktorý sa oslavuje 24. mája

25. máj 2017 o 17:30 hod., BKI, Jesenského 7, Bratislava

Dimčo Veličkov sa narodil v roku 1987 v hudobnej rodine. Vyštudoval Viedenské konzervatórium v triede prof. Franza Czetla, prof. Marcusa Prauzeho a Dr. Otta Probsta. Ešte ako deväťročný získal svoje prvé ocenenie Mladé nádeje z 4. medzinárodnej súťaže Hudba a Zem. V roku 2002 hral v prestížnej sieni Bulgaria, a rok neskôr sa stal sólistom orchestra Bulharskej štátnej opery v meste Stara Zagora. Ako sólista sa zúčastnil medzinárodného projektu Mladí hudobní talenty Bulharsko – Francúzsko a hral v Gape a Marseille. Koncertoval v Bulharsku, Taliansku, Francúzsku, Rakúsku, Kórejskej republike, Rusku a Kanade. Bol členom mládežníckeho symfonického orchestra Blue jeans solоists Vienna. Je nositeľom množstva ocenení z národných a medzinárodných podujatí ako napríklad Prvá a absolútna cena 14. medzinárodnej súťaže Internazionale di Musica Euterpe 2012, ktorá sa uskutočnila v meste Corato, provincia Bari v Taliansku, kde predsedom poroty bol sám Marcello Abbado.