Uvodna stranka Aktualne podujatia Archiv Kontakt BG

 

Bulharský kultúrny inštitút

Bulharské kultúrne a informačné stredisko (BKIS) bolo otvorené v Bratislave 18.11.1971 ako druhé kultúrne stredisko Bulharska v rámci bývalej Československej socialistickej republiky.

Od 1.1.1993, keď sa  Slovensko stalo samostatným štátom, Bulharský kultúrny inštitút (BKI) nadobudol novú úlohu a význam z hľadiska kultúrnej politiky Bulharska.

Bulharský kultúrny inštitút v Bratislave organizuje výstavy  významných bulharských výtvarníkov, ako aj slovenských, ktorí sú nejakým spôsobom spojení s Bulharskom, prezentácie kníh, literárne večery a čítania, resp. stretnutia s umelcami, spisovateľmi a básnikmi, kurzy bulharského jazyka, konferencie, sprostredkováva kontakty medzi bulharskými a slovenskými inštitúciami, organizáciami, spolkami, ľuďmi a i., premieta filmy, disponuje s knižnicou s vzácnymi bulharskými a slovenskými knihami a i.

Štatút a činnosť BKI v Bratislave sú určené platnou Dohodou medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o kultúrnych a informačných strediskách, ktorá bola podpísaná 10.4.1978 a obnovená 3.7.1981.