Uvodna stranka Aktualne podujatia Archiv Kontakt BG

 

Linky na dôležité inštitúcie

 

Ministerstvo kultúry Bulharskej republiky http://www.mc.government.bg/
Bulharské veľvyslanectvo v SR http://www.bulgarianembassy.sk/
Kancelária bulharského prezidenta http://www.president.bg/
Parlament Bulharskej republiky http://www.parliament.bg/
Vláda Bulharskej republiky http://www.government.bg/
Ministerstvo zahraničných vecí Bulharskej republiky http://www.mfa.government.bg/
Bulgaria Travel http://www.bulgariatravel.org/
Sofia News Agency http://www.novinite.com/

Štúdium bulharčiny na Slovensku

 • Univerzita Komenského
 • Filozofická fakulta 
 • Katedra slovanských filológií
 • Prešovská univerzita
 • Filozofická fakulta
 • Inštitút rusistiky, ukrajinistiky a Slavistiky
 • Bulharská základná škola a gymnázium
  Christa Boteva
 • Kurz bulharčiny v Bulharskom
  kultúrnom inštitútehttp://www.uniba.sk
http://www.fphil.uniba.sk
http://www.fphil.uniba.sk
http://www.unipo.sk
http://www.unipo.sk/ff/
http://www.unipo.sk/ff/index.php?sekcia=katedry-fakulty&id=50
http://www.bsou.sk

http://www.bulkis.sk

Casamundo.sk http://www.casamundo.sk/bulharsko/
in.ba http://www.inba.sk/
EUNIC http://www.eunic-online.eu
Stránky venované viacjazyčnosti
http://ec.europa.eu/slovensko/news/viacjazycnost/index_sk.htm
Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

http://www.europa.sk